Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
     ...

2015-02-05 14:00:39
Zawiadomienie Starosty Skierniewickiego o wyłożonym do wglądu projekcie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

2015-10-15 15:04:12
Zawiadomienie Starosty Skierniewickeigo o wyłożonym do wglądu projekcie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków - Godzianów i Zapady

2015-10-29 10:36:24
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego w miejscowości Lnisno

2016-09-06 13:30:57
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego-tuczarni w miejscowości Lnisno

2018-01-18 12:03:09
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej - Byczki

2016-03-03 09:11:02
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników w miejscowości Zapady

2016-09-16 12:19:31
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPHU "GOMAK" Sp. z o.o. ul. Sportowa 23, 96-126 Godzianów

2017-11-17 13:19:20
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Godzianów, w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarzadowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

2017-02-17 10:11:46
Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów z dnia 23 sierpnia 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Godzianów

2016-08-23 13:08:58