WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/184/18 Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na okręgi wyborcze, ustalenia ich grani i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr XXXIII/185/18  Rady Gminy Godzianów z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodych komisji wyborczych

***************************************************************************************************************************

Informacja o liczbie urzędników wyborczych

*****************************************************************************************************************************

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 9 kwietnia 2018 roku o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I

*****************************************************************************************************************************

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku, w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

****************************************************************************************************************************

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I o zgłaszaniu kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

****************************************************************************************************************************

link do strony, na której znajdują się wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

****************************************************************************************************************************

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 14.08.2018 r.  w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

****************************************************************************************************************************

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 16.08.2018 r. o liczbie mieszkańców

****************************************************************************************************************************

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

 

wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa

*****************************************************************************************************************************

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

*****************************************************************************************************************************

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

****************************************************************************************************************************

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta

- zgłoszenie kandydata

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

- oświadczenie lustracyjne

- informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

****************************************************************************************************************************

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

****************************************************************************************************************************

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

****************************************************************************************************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów z dnia 16 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

****************************************************************************************************************************

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 27 sierpnia 2018 r.  o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

****************************************************************************************************************************

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 30.08.2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń, zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmi, rad powiatów, Sejmiku Woj. Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

****************************************************************************************************************************

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2018 roku, w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

****************************************************************************************************************************

Komunikat Wójta Gminy Godzianów  z dnia 31.08.2018 roku dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składów OKW

****************************************************************************************************************************

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 6 września 2018 roku, w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o mozliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

****************************************************************************************************************************

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 10.09.2018 roku, w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 1/2018 Gminneju Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 3/2018  Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

****************************************************************************************************************************

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie

****************************************************************************************************************************

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie

****************************************************************************************************************************

Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

****************************************************************************************************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów z dnia 13 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i dejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

****************************************************************************************************************************

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie

****************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 18 września 2018 roku, w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych

****************************************************************************************************************************

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 24 września 2018 roku

***************************************************************************************************************************

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

***************************************************************************************************************************

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 28.09.2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych  w wyborach  do Rady Gminy Godzianów zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r.

**************************************************************************************************************************

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Godzianów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

**************************************************************************************************************************

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Godzianów

**************************************************************************************************************************

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 3 października 2018 roku, w sprawie  zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

**************************************************************************************************************************

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 2.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych

**************************************************************************************************************************

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 4.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Godzianowie

**************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Godzianowie

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w Godzianowie

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w Godzianowie

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w Byczkach

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w Byczkach

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Byczkach

*************************************************************************************************************************

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Byczkach

*************************************************************************************************************************

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Godzianowie

*************************************************************************************************************************

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w Byczkach

************************************************************************************************************************

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Godzianów

************************************************************************************************************************

Protokół z wyborów

************************************************************************************************************************

 


Liczba odwiedzin : 870
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Mozga
Czas wytworzenia: 2018-02-27 09:40:14
Czas publikacji: 2018-10-23 10:03:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak