Uchwały Gminy Godzianów - rok 2004 

 
 

Uchwała Nr XI/56/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2004 roku,
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr 56

********************************************************

Uchwała Nr XI/57/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2004 roku,
w sprawie przekształcenia Przedszkola w Płyćwi na Oddział Zamiejscowy Przedszkola w Godzianowie

Uchwała Nr 57

********************************************************

Uchwała Nr XI/58/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 lutego 2004 roku,
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr 58

            ********************************************************

Uchwała Nr XII/59/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr 59

                ********************************************************

Uchwała Nr XII/60/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Godzianów

Uchwała Nr 60

                 ********************************************************

Uchwała Nr XIII/61/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów z tytułu wykonania budżetu w 2003 roku

Uchwała Nr 61

            ********************************************************

Uchwała Nr XIII/62/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 

Uchwała Nr 62

            ********************************************************

Uchwała Nr XIII/63/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok"

Uchwała Nr 63 

                ********************************************************

Uchwała Nr XIII/64/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr 64

           ********************************************************

Uchwała Nr XIV/65/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 maja 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 65

             ********************************************************

Uchwała Nr XV/66/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

 Uchwała Nr XV/66/04

********************************************************

Uchwała Nr XVI/67/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/67/04

********************************************************

Uchwała Nr XVII/68/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/68/04

********************************************************

Uchwała Nr XVIII/69/04 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII / 69 / 04

 

Liczba odwiedzin : 1207
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2004-11-16 15:02:43
Czas publikacji: 2004-11-16 15:02:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak