Uchwały Gminy Godzianów - rok 2003 

 
 


Uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz jej poboru i ustalenia inkasentów

 

Uchwała Nr 25

********************************************************

Uchwała Nr IV/26/03 Rady Gminy Godzianów w sprawie przystąpienia Gminy Godzianów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Uchwała Nr IV / 26 / 03

Statut

********************************************************

Uchwała Nr IV/28/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

Uchwała Nr 28

********************************************************

Uchwała Nr IV/29/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Godzianów

Uchwała Nr 29
załączniki Nr 1 - 9
do wglądu na miejscu w Urzędzie Gminy u inspektora - Pana Józefa Rzeźnikowskiego

********************************************************

Uchwała Nr IV/30/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 30

********************************************************

Uchwała Nr V/31/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Godzianów z tytułu wykonania budżetu w 2002 roku

Uchwała Nr 31

********************************************************

Uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Godzianów

Uchwała Nr V/32/03

********************************************************

Uchwała Nr V/33/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Gminy

Uchwała Nr 33

********************************************************

Uchwała Nr V/34/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie

Uchwała Nr 34
Załącznik Nr 1 

********************************************************

Uchwała Nr V/35/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Godzianowie

Uchwała Nr 35

********************************************************

Uchwała Nr VI/36/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 czerwca 2003 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 

Uchwała Nr 36
Załącznik Nr 1   
Załącznik Nr 2     
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

********************************************************

 

Uchwała Nr VI/37/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 czerwca 2003 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie hali gimnastycznej

Uchwała Nr 37

********************************************************

Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 26 sierpnia 2003 roku, w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Godzianów na wykonanie zadań im zleconych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała Nr 42

********************************************************

Uchwała Nr IX/48/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2003 roku, w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr 48

********************************************************

 

Uchwała Nr IX/49/03 Rady Gminy Godzianów, z dnia 2 grudnia 2003 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz ustalenia wynagrodzenia za pobór łącznych zobowiązań pieniężnych i podatku od posiadanych psów

Uchwała Nr 49

********************************************************

 

Uchwała Nr IX/50/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2003 roku, w sprawie podatku od psów

Uchwała Nr 50 

********************************************************

 

Uchwała Nr IX/51/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2003 roku, w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 51

********************************************************

 

Uchwała Nr IX/52/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2003 roku, w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz jej poboru i ustalenia inkasentów

Uchwała Nr 52

********************************************************

 

Uchwała Nr IX/53/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 2 grudnia 2003 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Godzianów działek od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Godzianowie

Uchwała Nr 53

********************************************************

 

Uchwała Nr X/55/03 Rady Gminy Godzianów z dnia 22 grudnia 2003 roku, w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Godzianów budynku Ośrodka Zdrowia od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

Uchwała Nr 55

 

 

Liczba odwiedzin : 1141
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2004-11-16 14:09:14
Czas publikacji: 2016-11-03 10:30:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak