Uchwały Gminy Godzianów - rok 2002 

 
 


Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr 1

********************************************************

Uchwała Nr I/2/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr 2

********************************************************

Uchwała Nr I/3/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie stwierdzenia objęcia Urzędu przez Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr 3

********************************************************

Uchwała Nr I/5/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 5

********************************************************

Uchwała Nr I/6/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Budżetu i Finansów

Uchwała Nr 6

********************************************************

Uchwała Nr I/7/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Uchwała Nr 7

********************************************************

Uchwała Nr I/8/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr 8

********************************************************

Uchwała Nr I / 9 / 02 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

uchwała Nr I / 9 / 02

********************************************************

Uchwała Nr II/13/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od psów w 2003 roku

Uchwała Nr 13

********************************************************

Uchwała Nr II/14/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 14
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

********************************************************

Uchwała Nr II/15/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 15
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

********************************************************

Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny

Uchwała Nr 16
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

********************************************************

Uchwała Nr II/17/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr 17
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

********************************************************

Uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr 18
Załącznik Nr 1

********************************************************

Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Godzianów

Uchwała Nr 19
Załącznik Nr 1 do wglądu w Urzędzie Gminy u inspektora - Pana Józefa Rzeźnikowskiego

********************************************************

Uchwała Nr III/20/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godzianów"

Uchwała Nr III / 20 / 02

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do wglągu w Urzędzie Gminy u Kierownika Referatu - Pana Józefa Rzeźnikowskiego

********************************************************

Uchwała Nr III/21/02 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godzianów

Uchwała Nr 21
Załącznik Nr 1 do wglądu na miejscu w Urzędzie Gminy u inspektora - Józefa Rzeźnikowskiego

 

 

Liczba odwiedzin : 1698
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2004-11-16 13:10:53
Czas publikacji: 2004-11-16 13:10:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak