Uchwała Nr I / 1 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2006 ro... 

 
 

Uchwała Nr I / 1 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2006 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr I / 1 / 06

**************************************************************

Uchwała Nr I / 2 /06 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2006 roku, w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Godzianów

Uchwała Nr I / 2 / 06

**************************************************************

Uchwała Nr I / 3 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2006 roku, w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/3/06

**************************************************************

Uchwała Nr I / 4 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2006 roku, w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Budżetu i Finansów

Uchwała Nr I/4/06

**************************************************************

Uchwała Nr I / 5 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2006 roku, w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Uchwała Nr I/5/06

**************************************************************

Uchwała Nr II / 6 / 06 Rady Gminy Godzianów, w sprawie stwierdzenia objęcia Urzędu przez Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr II/6/06

*************************************************************

Uchwała Nr II / 7 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr II/7/06

*************************************************************

Uchwała Nr II / 8 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Godzianów do wykonywania czynności pracodawcy w stosunku do Wójta Gminy Godzianów

Uchwała Nr II/8/06

**************************************************************

Uchwała Nr II / 9 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr II/9/06

**************************************************************

Uchwała Nr II / 10 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Uchwała Nr II /10/06

**************************************************************

Uchwała Nr II / 11 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie zmian budżetu na rok 2006

Uchwała Nr II/11/06

**************************************************************

Uchwała Nr II / 12 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Uchwała Nr II/12/06

**************************************************************

Uchwała Nr II / 13 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie podatku od psów

Uchwała Nr II/13/06

**************************************************************

 Uchwała Nr II / 14 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie okreśelnia wysokosci stawek podatku od nieruchomości, oraz ustalenia wynagrodzenia za pobór łącznych zobowiązań pieniężnych i podatku od posiadanych psów

Uchwała Nr II/14/06

**************************************************************

 Uchwała Nr II / 15 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/15/06

 **************************************************************

Uchwała Nr II / 16 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 5 grudnia 2006 roku, w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmioptami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku

Uchwała Nr II/16/06

***************************************************************

Uchwała Nr III / 17 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2006 roku, w sprawie ustalenia trybu i zasad wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr III/17/06

***************************************************************

Uchwała Nr III / 18 / 06 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 grudnia 2006 roku, w sprawee zmian budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr III/18/06

***************************************************************

 

Liczba odwiedzin : 1013
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2007-03-30 12:52:03
Czas publikacji: 2007-03-30 12:52:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak