************************* *****************... 

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2014 R

*************************

Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 sierpnia 2012 roku, w sprawie podziału Gminy Godzianów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

*************************

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 27 sierpnia 2014r. o zgłaszaniu przez komitety wyborcze kandydatów do terytorialnych komisji

**************************

Komunikat o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

*************************

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

*************************

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Godzianów z dnia 16 września 2014 roku, w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

************************

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-wyborczych-wzoru-zgloszenia-oraz-zasad-powolywania-terytorialnych-komisji-wyborczych-i-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-r.html

**************************

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA RADNYCH

pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-miejskich-rad-miast-w-gminach-niebedacych-miastami-na-prawach-powiatu-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16.html

***************************** 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA WÓJTA

pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-kandydatow-na-wojta-burmistrza-prezydenta-miasta-w-wyborach-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16-listopada-2014-r.html

********************************

Postanowienie Kimisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - Gminna Komisja Wyborcza w Godzianowie

********************************

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie

*********************************

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GODZIANÓW z dnia 10 października 2014 roku

*********************************

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

*********************************

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych

*********************************

Zarządzenie Nr 55/2014 wójta Gminy Godzianów, w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

*********************************

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

*********************************

uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 22.10.2014 roku, w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

*********************************

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

*********************************

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzianowie z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy

  *********************************

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

*********************************

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Godzianowie

*********************************

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Godzianowie

*********************************

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Byczkach

**********************************

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Byczkach

***********************************

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Godzianowie

************************************

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Byczkach

************************************

Protokół z wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Godzianów

*************************************

Protokól z wyborów do Rady Gminy Godzianów

*************************************

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 27 listopada 2014 roku

**************************************

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 3 lutego 2015 r.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 2017
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2014-03-24 15:06:18
Czas publikacji: 2014-03-24 15:06:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak