WYBORY ŁAWNIKÓW - 2015 

 

 

Informacja o wyborach ławników

 

karta zgłoszenia kandyta na ławnika

 

oświadczenie kandydata o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej

 

oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

 

wzór postępowania o karalność

 


Liczba odwiedzin : 1001
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2015-06-02 11:56:51
Czas publikacji: 2015-10-19 13:50:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak