Jednostki administracji pomocniczej 

 

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym ( art. 5 ) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. zasady tworzenia, łączenia, odziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

wykaz sołectw

 


Liczba odwiedzin : 2047
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2003-06-04 13:56:13
Czas publikacji: 2019-01-03 11:30:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak