Komisje 

 

 

Rada Gminy Godzianów powołała stałe komisje, w skład których wchodzą następujący radni:

1. Komisja Rewizyjna:

Stanisława Sobieszek - Przewodniczący

Mirosław Krawczyk -  Z - ca Przewodniczącego

Marek Białkowski - członek

Józef Pąśko - członek

Sławomir Urbanek - członek

2. Komisja Rolnictwa, Budownictwa, Budżetu i Finansów:

Jan Trojan - Przewodniczący

Zenon Krupa- Z - ca Przewodniczącego

Grzegorz Klepaczka - członek

Edward Lipiński - członek

Andrzej Kozłowski - członek

Bożena Mozga - członek

Renata Sukiennik - członek

Jadwiga Świderek - członek

Sławomir Urbanek - członek

3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:

Edward Lipiński - Przewodniczący

Andrzej Kozłowski - Z - ca Przewodniczącego

Marek Białkowski - członek

Anna Lesiak - członek

 


Liczba odwiedzin : 2100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Trojan Krystyna
Czas wytworzenia: 2003-06-03 15:22:32
Czas publikacji: 2018-03-28 13:28:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak