Komisje 

 

 

Rada Gminy Godzianów powołała stałe komisje, w skład których wchodzą następujący radni:

1. Komisja Rewizyjna:

Pąśko Józef - Przewodniczący

Muruk Katarzyna -  Wiceprzewodniczący

Marek Białkowski - członek

Karalus Jarosław - członek

Świderek Jadwiga - członek

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Białkowski Marek - Przewodniczący

Mozga Grażyna - Wiceprzewodniczący

Bachura Adam - członek

Maćkowska Danuta - członek

Meszka Daniel - członek

Pąśko Józef - członek

3. Komisja Budżetu i Finansów:

Świderek Jadwiga - Przewodniczący

Karalus Jarosław - Wiceprzewodniczy

Klepaczka Grzegorz - członek

Krupa Zenon - członek

Muruk Katarzyna - członek

Sukiennik Renata - członek

4. Komisja Rozwoju i Edukacji:

Sukiennik Renata - Przewodniczący

Petrynowski Zbigniew - Wiceprzewodniczący

Maćkowska Danuta - członek

Meszka Daniel - członek

Mozga Grażyna - członek

Puto Urszula - członek

 


Liczba odwiedzin : 2166
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rosińska Agnieszka
Czas wytworzenia: 2003-06-03 15:22:32
Czas publikacji: 2018-12-03 11:34:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak