Rada Gminy 

 

 

Prezydium Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy - Halina Karalus

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Anna Lesiak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Stanisława Sobieszek

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Budżetu i Finansów - Jan Trojan

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych - Edward Lipiński

Radni:

 

Zenon Krupa

Stanisława Sobieszek

Jan Trojan

Bożena Mozga

Halina Karalus

Andrzej Kozłowski

Mirosław Krawczyk

Edward Lipiński

Grzegorz Klepaczka

Józef Pąśko

Jadwiga Świderek

Marek Białkowski

Anna Lesiak

Renata Sukiennik

Sławomir Urbanek

 

 


Liczba odwiedzin : 2789
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Trojan Krystyna
Czas wytworzenia: 2003-06-03 13:10:43
Czas publikacji: 2018-03-28 13:28:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak