Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków

2017-02-13 12:40:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej Telefonii Komórkowej sieć PLAY

2017-02-08 13:51:50
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

2017-01-30 13:19:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć PLAY

2017-01-23 13:44:15
Ogłoszenie wyniku z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej własność Gminy Godzianów

2016-12-20 12:58:09
Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Godzianów na lata 2017-2021"

2016-12-15 12:22:34
Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów z dnia 13 grudnia 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"

2016-12-14 12:56:35
Ogłoszenie wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zapady, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej własność Gminy Godzianów

2016-12-07 11:58:07
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Godzianów w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej własność Gminy Godzianów

2016-11-18 09:45:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa oczyszczalni ścieków GOMAK

2016-11-07 13:40:53