Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-„Przebudowa mostu w drodze, ul. Leśna w miejscowości Godzianów na rzece Pisi Zwierzynce (w km 32+ 439)”

2017-12-06 10:47:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nieskiego napięcia w Lniśnie

2017-11-21 12:47:34
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPHU "GOMAK" Sp. z o.o. ul. Sportowa 23, 96-126 Godzianów

2017-11-17 13:19:20
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały dotyczącej programu współpracy na rok 2018 Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2017-11-09 09:51:23
O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie obrębów gminy Godzianów

2017-10-24 10:58:50
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka – Płyćwia

2017-10-20 09:38:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-10-17 11:43:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lokali użytkowych

2017-10-12 11:43:55
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- „Rozbudowa budynku ubojni drobiu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na pomieszczenie produkcyjne i budowa oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą, jak również urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe” planowanego na działkach ewid. nr 609, 676, 585, 586, 587, 1211, 758/6, 768/1, 769/1, 758/7, 758/11, 758/10, 758/13, w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie

2017-08-30 11:04:14
Sprostowanie dot. informacji z otwarcia ofert dot. usługi „Wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godzianów”

2017-07-06 08:56:23