Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2019-01-16 12:26:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie przeprowadzenia konultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Godzianów w przedmiocie projektów statutów sołectw

2019-01-14 07:37:31
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

2019-01-03 15:07:42
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej programu współpracy na rok 2019 Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2018-11-26 09:34:10
WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO OBROTU

2018-10-17 09:44:18
Obiweszczenie Starosty Skierniewickiego

2018-09-26 13:22:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

2018-09-26 09:40:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wyłożeniu projektu dokumentu: "Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022" wraz z "Prognozą Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Godzianów na lata 2018 - 2022"

2018-07-12 08:48:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego we wsi Godzianów na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia

2018-04-27 09:56:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów owydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -wieś Płyćwia, na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV

2018-04-27 09:50:10