Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kalendarz imprez sportowych 2019 rok UKS “Żak” Godzianów

2019-02-27 12:20:36
Informacja z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów w roku 2018

2019-02-27 12:19:25
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

2019-02-27 12:18:01
Ogłoszenie dla osób wnioskujących o dowód osobisty

2019-02-27 08:51:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie maksymalnej 136,36 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 68 i 69 w miejscowości Lnisno, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie”

2019-02-14 13:13:39
Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2019-02-11 15:19:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

2019-02-11 15:12:35
Ogłoszenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie przeprowadzenia konultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Godzianów w przedmiocie projektów statutów sołectw

2019-01-14 07:37:31
Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

2019-01-03 15:07:42
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej programu współpracy na rok 2019 Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2018-11-26 09:34:10