Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sukcesywny zakup paliw płynnych dla Gminy Godzianów

2018-11-26 14:06:59
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie, zapakowanie, dowóz i wydanie w szkołach posiłków jednodaniowych: 3 razy w tygodniu ....."

2018-11-23 11:14:08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godzianów – gmina Godzianów

2018-10-10 09:07:57
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019

Przetarg nieograniczony na: "Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019"

 

Znak sprawy: GRZP.271.17.2018

Termin składania ofert: 28.09.2018 do godz. 12.00

2018-10-09 09:59:25
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Modrzewiowej w Godzianowie, gm. Godzianów

2018-09-19 10:23:29
„Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Godzianów, ich transport i składowanie”

2018-09-11 11:13:02
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godzianów – gmina Godzianów”

Przetarg nieograniczony na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godzianów – gmina Godzianów”

 

Termin składania ofert: 31.08.2018 r. godz. 1000

2018-08-31 14:17:04
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Modrzewiowej w Godzianowie, gm. Godzianów

2018-08-22 14:13:42
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI: 900 000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY GODZIANÓW W 2018 ROKU

2018-06-25 13:22:34
Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO przy ulicy Szkolnej 6 w Godzianowie

2018-06-20 14:54:04