Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2017-11-20 12:28:29
Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie na zastawie jednorazowej czy też porcelanowej, która bezpośrednio po posiłku zostanie odebrana oraz odebranie resztek pokonsumpcyjnych" o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro"

2017-11-13 13:07:09
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki

2017-10-19 11:04:53
Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godzianów

2017-10-18 13:46:14
Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E i 5103E poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Godzianów

2017-10-18 13:43:05
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018

2017-10-18 09:11:51
Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E i 5103E poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Godzianów

2017-10-10 13:43:14
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Godzianowie

2017-09-28 14:31:36
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

2017-09-28 11:37:05
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki.”,

2. „Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godzianów”,

3. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie”,

w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki". 

2017-09-19 14:18:46