Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe - Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO w Godzianowie

2018-03-23 10:15:55
Plan zamówień publicznych - rok 2018

2018-01-16 13:04:19
Wykonywanie napraw bieżących dróg gminnych w Gminie Godzianów w roku kalendarzowym 2018

2017-12-21 12:03:54
Sukcesywny zakup paliw płynnych

2017-12-21 09:21:06
Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie na zastawie jednorazowej czy też porcelanowej, która bezpośrednio po posiłku zostanie odebrana oraz odebranie resztek pokonsumpcyjnych" o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro"

2017-12-05 14:22:20
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2017-11-20 12:28:29
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki

2017-10-19 11:04:53
Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godzianów

2017-10-18 13:46:14
Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E i 5103E poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Godzianów

2017-10-18 13:43:05
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018

2017-10-18 09:11:51