Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI: 900 000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY GODZIANÓW W 2018 ROKU

2018-06-25 13:22:34
Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO przy ulicy Szkolnej 6 w Godzianowie

2018-06-20 14:54:04
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2018-05-28 11:57:02
Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO przy ulicy Szkolnej 6 w Godzianowie

2018-05-23 11:50:58
Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO przy ulicy Szkolnej 6 w Godzianowie

2018-05-07 13:32:12
Zapytanie ofertowe - Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO w Godzianowie

2018-03-28 11:33:38
Plan zamówień publicznych - rok 2018

2018-01-16 13:04:19
Wykonywanie napraw bieżących dróg gminnych w Gminie Godzianów w roku kalendarzowym 2018

2017-12-21 12:03:54
Sukcesywny zakup paliw płynnych

2017-12-21 09:21:06
Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie na zastawie jednorazowej czy też porcelanowej, która bezpośrednio po posiłku zostanie odebrana oraz odebranie resztek pokonsumpcyjnych" o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro"

2017-12-05 14:22:20