Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe- ułożenie kostki brukowej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lniśnie

2017-04-24 09:53:37
Zapytanie ofertowe - dostawa oleju napędowego

2017-04-20 13:16:33
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

2017-02-15 15:14:21
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Godzianów

2016-12-27 14:24:32
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2016-12-27 14:21:25
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2016-12-08 12:09:41
„Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie na zastawie jednorazowej czy też porcelanowej, która bezpośrednio po posiłku zostanie odebrana oraz odebranie resztek pokonsumpcyjnych"

2016-11-29 13:41:45
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 250.000 zł ( słownie : dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2016 rok.

2016-11-18 13:48:50
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017

2016-11-03 11:20:43
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W GODZIANOWIE - ETAP III (budowa zaplecza i zagospodarowanie terenu)

2016-05-19 13:11:26