Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Godzianów, ich transport i składowanie

2017-07-12 13:35:09
Zapytanie ofertowe- ułożenie kostki brukowej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lniśnie

2017-05-09 13:59:01
Zapytanie ofertowe - dostawa oleju napędowego

2017-04-26 11:35:02
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

2017-02-15 15:14:21
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Godzianów

2016-12-27 14:24:32
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2016-12-27 14:21:25
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2016-12-08 12:09:41
„Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie na zastawie jednorazowej czy też porcelanowej, która bezpośrednio po posiłku zostanie odebrana oraz odebranie resztek pokonsumpcyjnych"

2016-11-29 13:41:45
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 250.000 zł ( słownie : dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2016 rok.

2016-11-18 13:48:50
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017

2016-11-03 11:20:43