Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2018-05-23 14:38:24
Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO przy ulicy Szkolnej 6 w Godzianowie

2018-05-23 11:50:58
Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO przy ulicy Szkolnej 6 w Godzianowie

2018-05-07 13:32:12
Zapytanie ofertowe - Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO w Godzianowie

2018-03-28 11:33:38
Plan zamówień publicznych - rok 2018

2018-01-16 13:04:19
Wykonywanie napraw bieżących dróg gminnych w Gminie Godzianów w roku kalendarzowym 2018

2017-12-21 12:03:54
Sukcesywny zakup paliw płynnych

2017-12-21 09:21:06
Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie na zastawie jednorazowej czy też porcelanowej, która bezpośrednio po posiłku zostanie odebrana oraz odebranie resztek pokonsumpcyjnych" o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro"

2017-12-05 14:22:20
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Godzianów i jednostek organizacyjnych.

2017-11-20 12:28:29
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki

2017-10-19 11:04:53