Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Godzianowie

2017-09-19 15:19:21
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

2017-09-19 14:56:57
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki.”,

2. „Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godzianów”,

3. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie”,

w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki". 

2017-09-19 14:18:46
Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E i 5103E poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Godzianów

2017-09-19 09:34:15
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Byczki gm. Godzianów

2017-09-13 10:45:13
Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E i 5103E poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Godzianów

2017-09-12 13:11:17
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki

2017-09-11 14:32:02
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Godzianowie

2017-09-11 13:05:00
Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godzianów

2017-09-11 11:33:23
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie"

2017-09-05 15:06:25