Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie dokumentu do Urzędu... 

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie dokumentu do Urzędu za pośrednictwem internetu. W celu przesłania dokumentu należy założyć konto na platformie ePUAP  (konto jest bezpłatne), dostępnej na stronie 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu.                   Adres skrzynki w portalu e-puap: /000535474/skrytka.                                                                                                                                

Procedura zakładania konta i logowania  znajduje się w instrukcji użytkownika.

Następnie należy przejść do katalogu usług i wybrać urząd, do którego chcemy złożyć dokument.
 
Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Godzianowie  na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Liczba odwiedzin : 2725
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Klimczyk
Czas wytworzenia: 2011-10-19 11:50:55
Czas publikacji: 2011-10-19 11:50:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak