{link... 

 

 

Opinia RIO dot. sprawozdania Wójta Gminy Godzianów z wykonania budżetu za 2011 rok.

Opinia RIO dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów w sprawie absolutorium za 2011 rok

Opinia dot. projektu budżetu Gminy Godzianów na 2013 rok

Opinia dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Godzianów

Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów

Uchwała z dnia 10.01.2014 roku Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dot. projektu budżetu Gminy Godzianów na 2014 rok

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10.01.2014 roku w sprawie opinii dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Godzianów

Uchwał Składu Orzekającego RIO z dnia 10.01.2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów

*****************************************************************************************************************

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Godzianów na 2015 rok

 

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Godzianów

 

Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów

 

*****************************************************************************************************************

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Godzianów na 2016 rok

 

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Godzianów

 

Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów

****************************************************************************************************************

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Godzianów na 2017 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Godzianów

Uchwała Regionalnej izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów

*****************************************************************************************************************

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dot. projektu budżetu Gminy Godzianów na 2018 rok

Uchwała Regionalnej Izby obrachunkowej dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Godzianów

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów

 

 


Liczba odwiedzin : 960
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Dura Krystyna
Czas wytworzenia: 2013-03-19 13:47:30
Czas publikacji: 2018-01-10 14:55:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak