Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Godzianó z dnia 8 lutego 2018 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909).

Zarządzenie Nr 6/2018

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej konkurs ofert na realizację zadania publicznego

*************************************************************************************************************************

 

Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Godzianowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Klimczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Kalska Agnieszka
Czas wytworzenia: 2018-02-08 09:55:57
Czas publikacji: 2018-03-13 12:51:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak